Lighthouse

Vi inväntar....

Svenska Hampaförbundet är en vision att etablera en seriös branchorganisation som för hampan framåt i landet, för att gynna företagare, människor och landet i stort.

Vi som varit engagerade har insett att vi behöver vara fler människor som aktivt arbetar för att driva detta projekt.

Därför väljer vi att pausa hemsidan tills en hållbar arbetsgrupp tillkommer. Är du eller din grupp intresserad av att bidra? Maila [email protected] för vidare dialog.