Svenska Hampaförbundet

Vilka är vi?

EN SAMLINGSPLATS FÖR HAMPA

Svenska Hampaförbundet startades för att bemöta det ökande behovet av en organisation som representerar hampa i Sverige. Vi verkar för att sprida information och kunskap om hampa till allmänheten.

S

veriges Hampaförbund startades 2018 och arbetar för att förändra den attityd som idag finns mot hampa, som främst grundar sig i okunskap. Ett av förbundets primära uppgifter är att bistå med information och kunskap för att utbilda Sverige om den mångsidighet och potential som denna naturresurs med tillhörande industri besitter.

Vi är en organisation som representerar hampa och människor som är verksamma inom hampa- industrin och kulturen. Vi är verksamma genom workshops och fysisk representation vid evenemang. Utöver det så lägger vi stor vikt på att vara aktiva på sociala medier och ha en dynamisk växande organisation.

Hampaförbundet verkar för att stabilisera en ekologisk hållbar industri som får möjlighet att växa utefter det allt mer ökande intresset för hampa och dess produkter. Samtidigt som allmänheten får allt större vetskap om denna intressanta gröda.

Frågor & Svar

Nedan kan du få svar på vanliga frågor. Finns det du söker inte där? Vänligen kontakta oss.

Hur startades Sveriges Hampaförbund

Sveriges Hampaförbund startades 2018 – För att möta det alltmer ökande behovet för en organisation som handskas med frågor och information gällande Hampa. För att kunna utveckla den inhemska industrin och göra folk mer medvetna om denna mångsidiga gröda.

Vi riktat oss till både de som är intresserade av hampa och bönder som vill komma igång med odling av hampa. Hampaförbundet verkar för en ekologisk hållbar hampaindustri, samt agera presskontakt och informationskälla kring hampa.

Vad vi arbetar för
  • Informera om hampans olika användningsområden
  • Nätverka & sammarbete mellan olika aktörer och intressenter
  • Skapa dialog kring hampa för att utveckla industrin och dess olika beståndsdelar
  • Möjliggöra en bredare hampakultur
  • Verka för ett ekologiskt hållbart samhälle
  • Producera material som utbildar, informerar och vidareutvecklar samhällets förståelse om hampa.
Varför ska jag bli medlem?

Genom att du blir medlem så stöttar du förbundets arbete, så att vi kan producera mer material, bistå med viktig information och upptäcka mer om Hampan. När du blir medlem får du även tillgång till medlems-exklusivt innehåll. Sveriges Hampaförbund strävar efter ett ekologiskt hållbart samhälle och ser industrihampan som en viktig komponent i denna strävan. Ju fler medlemmar vi blir desto mer kan vi skicka signaler till samhället om varför hampan behöver ha en självklar del i denna. Som medlem bidrar du till industrihampans utveckling i Sverige samtidigt som du för möjlighet att lära dig mer om denna mångsidiga gröda.

Vad är hampa?

Hampa även kallat Industrihampa är en växt som använts av mänskligheten i tusentals år, Dess latinska namn är cannabis sativa och namngavs av den svenska botanikern Carl Von Linné år 1753. Ur ett historiskt perspektiv så har hampan varit en av mänsklighetens mest använda grödor som producerat allt ifrån kläder, mat och medicin.

Från hampaväxten kan tiotusentals produkter tillverkas – alltifrån bio-etanol, betong, fibrer, papper, kosttillskott och mycket mer. Växten kan praktiskt taget odlas i alla jordar och lämpar sig mycket bra till svenskt klimat. Ur en viss bemärkelse så är industrihampan en av mänsklighetens främsta ekologiska resurser. Helt förnybar, med tusentals användningsområden och bidrar till ökad hållbarhet inom jordbruket och miljö.

Vi på Hampaförbundet strävar efter att producera högkvalitativ information både från ett historiskt perspektiv och även hur framtidens hampaindustrin kan se ut, för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi arbetar för

Ekologisk hållbarhet

Hampa är en av jordens främsta ekologiska resurser och besitter stor potential i hur vi kan uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle.

Rättvis information

Det råder mycket regelkrångel kring hampa och även en hel del förvirring om vad hampa är för något. Vi arbetar aktivt för att ge en rättvis bild om hampans olika funktioner och egenskaper.

Kunskap & information

Hampaförbundet lägger stor vikt vid utbildning. Vi arbetar för att sprida kunskap och information om hampa inom närliggande områden

Framtidens hampa

Hampan har historiskt sett varit en av de mest använda grödorna. Vi ser en stor potential för hampan i framtiden och letar ständigt efter nya områden där hampanindustri kan utvecklas.

Kontakta Oss

Vi finns inte tillgängliga just nu. Men du kan skicka oss ett epost så återkommer vi så snart vi kan.

Inte läsbart? Byt text. captcha txt